Thaborschoolfoto's

voorzien van persoonsnamen (voor zover bekend) en ten behoeve van de reünie in oktober 2004


Deze verzameling betreft de 1e en 2e Thaborschool in Scheveningen-Duindorp in de periode 1947-1972.
Voor zover beschikbaar zijn ook foto's van de erbij behorende kleuterklassen toegevoegd.
Door op een van onderstaande foto's te klikken haal je alle verzamelde foto's van de desbetreffende school binnen.
Dit kost vrij veel tijd als je geen kabel- of ADSL-verbinding hebt. Let daarom ook op de snellere oplossing die na deze twee foto's wordt genoemd.

Het opzoeken van een naam en de bijbehorende foto's gaat het best aan de hand van de naamlijst.1e Thaborschool, Tesselsestraat 57, alle foto's, op volgorde van jaartal

2e Thaborschool, Pluvierstraat 398, alle foto's, op volgorde van jaartal


Als je direct een bepaalde foto wilt zien, dan kun je die ook hieronder opzoeken.
Vooral als je een langzame inbelverbinding hebt, gaat dit veel sneller dan het binnenhalen van alle foto's.

Inhoud1e Thaborschool

1947-1949:


1950-1954:


1955-1959:


1960-1964:


1965-1969:


1970-1972:

2e Thaborschool

1947-1949:


1950-1954:


1955-1959:


1960-1964:


1965-1970:
Overige foto's


Kleuters en peuters

Kleuters en peuters

De jaartallen, namen, etc. bij de foto's kunnen onjuist en onvolledig zijn. Correcties en aanvullingen alsjeblieft
melden door onder de desbetreffende foto te klikken op 'Wie-is-wie-forum'. Je kunt dan je reactie geven in het
forum voor klassenfoto's van Scheveningse scholen. Als je het liever doet via e-mail, vergeet dan niet de
volledige titel van de foto te vermelden.

Veel interessante informatie over Duindorp van vroeger is te vinden in het volgende boek:

Klaaske Geerst-den Dulk (2004), Duindorp, bakermat van vele Scheveningers

Verkrijgbaar bij drukkerij "Edauw + Johannissen", Korbootstraat 13, 2583 CT Scheveningen.
Prijs: € 15.

Ben je in het bezit van een Thaborschoolfoto die nog niet in deze verzameling is opgenomen?
Neem dan alsjeblieft contact met mij op.

Andere website